Telefon: + 387 33 722 800

Dokumenti

Reference lista - video nadzor

Reference lista - video nadzor

U prethodnom periodu svog rada firma Middle point d.o.o. Sarajevo je uradila poslove iz oblasti sistema video nadzora za sljedeće korisnike:

Lista referenci

Lista referenci

U prethodnom periodu svog rada firma Middle point electronics d.o.o. Sarajevo je instalirala opremu za detekciju metala i eksplozivnih naprava za sljedeće korisnike: